Davčna blagajna

Davčna blagajna je naprava/program za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju, ki mora delovati po predpisanem postopku potrjevanja računa.

Potrjevanje računa pomeni da, ko račun vnesete v program in ga izdate stranki, se določeni podatki istočasno posredujejo v informacijski sistem Finančne uprave. Za posredovanje podatkov je potrebna internetna povezava.

Davčno potrjevanje računov

Davčno potrjevanje je potrebno za vse račune, za katere plačilo ni neposredno nakazilo na transakcijski račun: gotovina, kartice, čeki, tudi plačilo po povzetju. Računov, ki so plačani na transakcijski račun preko elektronske banke oz. UPN plačilnega naloga pa zaenkrat še ni potrebno potrjevati. Lahko pa, če se podjetje tako odloči, pošilja v potrjevanje vse račune - tiste ki so plačani gotovinsko in tiste, ki so plačani negotovinsko. Pri tem se zmanjša možnost napak pri odločanju katere račune potrditi in katere ne.

Pošiljanje podatkov iz davčne blagajne

Na informacijski sistem Finančne uprave je potrebno pošiljati poleg podatkov o računih tudi podatke o poslovnih prostorih. Prijaviti je potrebno vsak poslovni prostor, v katerem se bo uporabljala blagajna.

Poslati je tako potrebno davčno številko, poljubno oznako prostora, oznako stavbe iz registra nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in dela stavbe), naslov in vrsto poslovnega prostora. Prijava poslovnega prostora je predpogoj za izdajo računov. Šele ob prejeti potrditvi iz informacijskega sistema Finančne uprave bo možna tudi izdaja računov.

Poleg navedenih podatkov je potrebno pošiljati tudi podatke o fizičnih osebah, ki izdajajo račune. Vsak blagajnik oz. oseba, ki sestavlja račun je tako povezan z računom preko davčne številke fizične osebe. Skupaj s podatki o računu se tako pošilja tudi davčna številka, na samem računu pa bo izpisana oznaka blagajnika.

Novi elementi na računu iz davčne blagajne

Račun, ki ga davčno potrdite se po vsebini razlikuje od klasične oblike računa. Davčno potrjen račun mora vsebovati še naslednje podatke: posebna oblika številke računa, v kateri je tudi oznaka poslovnega prostora in blagajne, ura izdaje računa, oznako prodajalca, zaščitno oznako izdajatelja računa, enkratno identifikacijsko številko računa in QR kodo. To velja v obeh primerih - izdaja računa A4 ali izpis na blagajniški tiskalnik.

Namensko digitalno potrdilo

Za povezovanje, podpisovanje in pošiljanje podatkov o računih in poslovnih prostorih boste potrebovali tudi digitalno potrdilo (certifikat) in geslo. Če že imate različna digitalna potrdila, le teh ni mogoče uporabiti za davčne blagajne, ampak je potrebno pridobiti namensko digitalno potrdilo, ki se bo uporabljalo izključno za davčno blagajno.

Digitalno potrdilo je v elektronski obliki (datoteka), pridobite ga lahko na eDavkih, kjer je temu namenjen obrazec DPR-PridobitevDP - vloga za pridobitev namenskega digitalnega potrdila. Če imate dostop do eDavkov lahko tako le vnesete nekaj podatkov, drugače pa enako deluje sistem pooblaščanja in vam lahko vlogo izpolnijo tudi drugi. Vlogo lahko odda zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.

Vloga se nato posreduje na Ministrstvo za javno upravo (MJU), kjer je že kreiran namenski overitelj, ki bo pripravil digitalno potrdilo. MJU bo kreiral referenčno številko in geslo za prevzem digitalnega potrdila in podatke poslal na FURS. Potrdilo boste nato z vnosom referenčne številke in gesla prevzeli na MJU. Na eDavkih je na voljo tudi obrazec DPR-PreklicDP za preklic digitalnega potrdila.

Interni akt in obvestilo o obveznosti izdaje računa

Pred začetkom dela je potrebno sprejeti tudi interni akt (ZDavPR, 5. čl., 6. odstavek), ki mora vsebovati pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, popis poslovnih prostorov in oznake poslovnih prostorov. Akt shranite pri sebi in ga predložite samo na zahtevo davčnega organa.

Dodatno je potrebno obesiti obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da račun prevzame in zadrži neposredno ob odhodu iz poslovnega prostora.

Program za davčno blagajno

Na voljo so različni programi za računalnik, telefon ali tablico.

Program davčna blagajna